Sirpa Tietäväinen
Seniori- ja vanhuspalveluiden koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut


Työnohjaus ja ryhmätoiminta

Erilaiset ryhmät, yksilöt sekä yhteisöt voivat neuvotella työnohjauksista. Työnohjaajakoulutus (40 ov.). 2006 tuotti Sirpa Tietäväiselle työnohjaajan kelpoisuuden. Pitkä esimiestyön kokemus antaa myös lisäarvoa työnohjauksiin. Työnohjaajakoulutus painottui toiminnallisiin menetelmiin sekä ratkaisupainotteiseen lähestymistapaan.

Sirpa Tietäväisellä on kokemusta erilaisten ryhmien ohjauksista. Asiakasryhmien ohjaamisessa painottuvat sosiokulttuuriset ja voimavaroja lisäävät menetelmät. Vanhustyössä logoterapeuttinen lähestymistapa herättää kiinnostusta. Tietäväinen suorittaa parhaillaan diplomilogoterapiaohjaajan tutkintoa, joten ryhmien sisällöissä painottuu logoterapeuttinen viitekehys.

Tarjolle tulee ELÄMÄNYMPYRÄ-ryhmiä, joissa tavoitteena on rakentaa eri tavoin oman näköistä elämän tarinaa

Oman elämänympyrän rakentaminen muistojen ja/tai muisteluesineiden, -kuvien avulla – voisi kohdistaa erityisesti omaishoitajille

Takaisin palveluihin...

© Ikäoppi Oy