Sirpa Tietäväinen
Seniori- ja vanhuspalveluiden koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut


IKÄOPPI OY:N TOIMINNAN
TAUSTA-AJATTELU JA TOIMINTATAPA

Ikäopin toiminnan lähtökohtina ovat näkemykset ihmisenä olemisesta, erilaisista vanhuspalveluiden toimintayksiköistä sekä yhteiskunnallisista rakenteista. Tietäväisen gerontologisen sosiaalityön lisensiaatin tutkimuksen taustateoriana on Lauri Rauhalan holistinen, kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Tämän mukaan ihmisen olemassaolo toteutuu kolmen perusmuodon avulla, jotka ovat kehollisuus, tajunnallisuus, (ns.psyykkishenkinen olemassaolo) ja situationaalisuus, joka tarkoittaa elämää erilaisissa elämäntilanteissa eri aikoina, eri kulttuureissa, eri historiallisina aikoina. Ihmisen hyvä olemassaolo muodostuu näiden tasapainosta. Rauhalan filosofinen ihmiskäsitys toimii myös käytännön vanhustyötä ohjaavana työotteena. Ikäopin ihmiskäsitykseen liittyy ihmisen elämän näkeminen vähitellen rakentuvana ympyränä. Elämän kuvaaminen ympyränä kuvaa elämämme kokonaisuutta, historiaa. Ympyrän voi rakentaa konkreettisestikin: alla on kuva kivistä tehdystä elämän ympyrästä. Kivet symboloivat tärkeitä ihmisiä, kokemuksia, tilanteita. Rosoiset vaiheet voivat olla teräviä kiviä, joissa on suolainen maku. Osa ympyrästä on jo sammaloitunut ja keskellä oleva kiiltävä kivi kuvaa elämän lähdettä – perusarvoja, joista tärkein on rakkaus. Ikäopin logo kuvaa tätä elämän ympyrä -ajattelua. Näkemyksessä on mukana Viktor Franklin logoteoria.


Laadukas seniori- ja vanhuspalveluiden järjestäminen ottaa huomioon ihmisen kokonaisvaltaisuuden sekä jokaisen yksilöllisyyden. Samanlaisia elämän ympyröitä ei ole. Yksilönäkökulman rinnalla on yhteisönäkökulma – erilaiset juridiset säädökset määrittävät sen, miten ikääntyneen väestön toimintakykyä tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ohjaa Ikäopin konsultointia.

Palvelujen järjestäjän näkökulmasta samaan aikaan otetaan huomioon erilaiset juridiset ohjeet sekä taloudelliset realiteetit. Tavoitteiden yhdistäminen taloudellisesti mahdolliseen ja samaan aikaan laadukkaaseen palvelujärjestelmään on iso haaste. Tarvitaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat syntyä vain kaikkien toimijoiden yhteistyönä – osallisina ovat ikäihmiset, omaiset, toimintayksiköt, vanhusneuvosto sekä muut kuntatoimijat. Tarvitaan ideoita toisin tekemiseen.

Ikäoppi Oy voi toimia yhtenä oppimis- ja kehittämisympäristönä.

Ikäoppi Oy:n toimintatapaan liittyvät henkilökohtainen paneutuminen, työteliäisyys sekä vastuullisuus suhteessa asiakkaiden tavoitteisiin. Ymmärrys yhdistyy visionääriseen ja innovatiiviseen toimintaan.

© Ikäoppi Oy