Sirpa Tietäväinen
Seniori- ja vanhuspalveluiden koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut


SELVITYKSET

Yritykset, toimintayksiköt sekä julkinen sektori voivat tilata tutkimuksellisia selvityksiä, jotka suunnitellaan tilaajan kanssa. Entistä enemmän tarvitaan arviointeja palvelujen vaikutuksista ja uudessa vanhuspalvelulaissa sekä laatusuosituksessa korostetaan näitä. Näissä osallisuus ja toimijuus on nostettu erityisesti esiin. Vanhuspalvelulakia tullaan arvioimaan tiivisti ja Ikäoppi tarjoaa tutkimuksellista kehittämisosaamista tähän. Palvelutarpeen monipuoliseen arviointiin on vireillä erilaisia työkaluja, joissa käytetään Tietäväisen (2003) julkaisun palvelutarpeen arviointimallia, muita gerontologisia kehittämismalleja sekä www.toimia.fi – sivuja.

Yliopettajan tehtäviin on liittynyt keskeisesti opinnäytetöiden ohjaaminen. Viime aikoina ohjatut työelämälähtöiset opinnäytetyöt ovat usein liittyneet seniori- ja vanhustyöhön.

Takaisin palveluihin...

© Ikäoppi Oy