Sirpa Tietäväinen
Seniori- ja vanhuspalveluiden koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut


KOULUTUS

Yritykset, järjestöt sekä julkinen sektori voivat tilata koulutuspaketteja, joissa kouluttajat sovitaan erikseen. Tarjoamme räätälöityä koulutusta lähihoitajista esimiestasolle. Koulutukset voivat olla luentoja tai pitkäkestoisia työpaikoilla tapahtuvia tavoitteellisia koulutuksia, jotka suunnitellaan yhdessä.

Sirpa Tietäväisen seniori- ja vanhustyön koulutuksia on ollut noin 30 vuoden ajan alkaen kotiavustajakoulutuksista ja päätyen korkeakoulussa toteutuneeseen opetukseen, viimeksi senioripalvelujen yliopettajan työssä. Työelämässä toteutettuja koulutuskokonaisuuksia ja luentoja on ollut runsaasti. Viime vuosina Aktiivisesti ikääntyen Pirkanmaalla –projektissa toteutettiin monia koulutuksia työelämässä. Usein luennot ja koulutukset ovat liittyneet voimavaralähtöiseen palvelusuunnitelmaan, kannustavaan työotteeseen,sosiokulttuuriseen innostamiseen sekä ylipäänsä puhe- ja tunnetyön merkitykseen vanhustyössä. Alla valokuva Hollannista, jossa Sirpa Tietäväinen (oik.) ja Merja Repo (vas.) toteuttivat opetustuokion sosiokulttuurisesta innostamisesta liittyen TAMKin kansainvälinen Active Ageing –projektiin maaliskuussa 2013.
Luentoon liittyvään valokuvatyöskentelyyn osallistui ikäihmisiä sekä työntekijöitä.
(Valokuvat Björn Aho)

Tietäväisen luentovaihtoehtoja – aihepiirit laajasti gerontologian eri aiheista. Mahdollista on räätälöidä ajankohtaiseen vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen liittyvää koulutusta. Tähän voi liittyä osallistavaa kokemuksellista työskentelyä. Esimerkkejä:

Ikäoppi 1.

Tavoitteena tuottaa perustutkinnon suorittaneille arkiseen vanhustyöhön voimavaroja vahvistavaa työotetta sekä vanhan ihmisen kohtaamiseen ja liittyvää opetusta. 10 tuntia opetusta ja työssä tapahtuvat tehtävät. Palaute niistä. Tätä koulutuskokonaisuutta muokataan tilaajan toiveen mukaan.

Ikäoppi 2.

Tavoitteena innostaa työntekijöitä lisäämään arkiseen työhön erilaisia sosiokulttuurisia asiakas- ja ryhmätyömenetelmiä oman kiinnostuksen pohjalta (musiikki, valokuvat, runot, taide, liikunta jne.) 10 tuntia käytännön opetusta ja harjoitukset työpaikalla. Toimintaan liittyvä palaute.

Ikäoppi 3.

Tavoitteena tuoda ajankohtaista tietoa gerontologisesta tutkimuksesta, hyvistä käytännöistä seniori- ja vanhustyön johtamisessa sekä laatutyössä. Oppivan organisaation koulutuskokonaisuutta suunnitellaan tilaajan kanssa.

Takaisin palveluihin...

© Ikäoppi Oy