Sirpa Tietäväinen
Seniori- ja vanhuspalveluiden koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut


Innovointi ja uudet projektit

Projektityön kantava periaate on: ”PÄÄ PILVISSÄ ja JALAT MAASSA”

Tietäväisellä on pitkä ja monipuolinen projektikokemus projektisuunnitelmien tekemisestä, toteuttamisesta sekä arvioinnista. Monet rahoituskanavat ovat tuttuja Projekteihin liittyvää IKÄOPPIOSAAMISTA voivat käyttää niin kolmas sektori, yritykset kuin julkinen sektori. Seniori- ja vanhuspalvelujen kehittäminen edellyttää uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä henkilöstön osaamisen monimuotoistamiseen että laajan osallistavan kansalaistoiminnan toteuttamiseen. Sukupolvityöhön liittyviä avauksia tarvitaan lisää. Monipuolinen ja visionäärinen projektiosaaminen on Ikäoppi Oy:n vahvuuksia, joita voi hyödyntää uusissa projektisuunnitteluissa. Vanhuspalvelulain sekä laatusuosituksen ”hengen” omaksuminen edellyttää ammattilaisilta valmiutta omaksua toimijuutta ja osallisuutta korostava työote, joka vahvistaa ikäihmisen toimintakykyä. Tälle alueelle tarvittaneen hanketta, jossa tavoitteeksi asetetaan vanhuspalvelulain hengen käytäntöön saattaminen siten, että työssä jaksaminen ja vanhustyön vetovoimaisuus korostuvat. Ikäoppi Oy:lla on käytettävissä myös ulkopuolista projektiosaamista.

Takaisin palveluihin...

© Ikäoppi Oy